ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รหัส พษ 718 และ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รหัส พษ 719 จำนวน 2 อัตรา สังกัดอุทยานเทคโนโลยี มจพ.

Scroll to Top