กุมภาพันธ์ 2024

ประกาศรับสมัคร ผู้ที่มีความประสงค์สมัครเข้ารับการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการกองงานวิทยาเขตปราจีนบุรี สำนักงานอธิการบดี มจพ.

สามารถขอรับใบสมัครหรือสามารถ Download แบบใบสมัครพร้อมแบ

ประกาศ

ประกาศรับสมัคร ผู้ที่มีความประสงค์สมัครเข้ารับการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการกองงานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มจพ.

สามารถขอรับใบสมัครหรือสามารถ Download แบบใบสมัครพร้อมแบ

ประกาศ
Scroll to Top