Author name: HRD KMUTNB

ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครพนักงานพิเศษ ตำแหน่งช่างเทคนิค รหัส พษ 480 สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 อัตรา

ข่าวรับสมัครงาน พนักงานพิเศษ
Scroll to Top