เมษายน 2024

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 2086 สังกัดอุทยานเทคโนโลยี มจพ. ปฏิบัติงานประจำ ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม (มาบตาพุด) มจพ. วิทยาเขตระยอง

ข่าวรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์

ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รหัส พษ 718 และ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รหัส พษ 719 จำนวน 2 อัตรา สังกัดอุทยานเทคโนโลยี มจพ.

ข่าวรับสมัครงาน พนักงานพิเศษ
Scroll to Top