ประกาศรับสมัครพนักงานพิเศษ ตำแหน่งช่างเทคนิค รหัส พษ 480 สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 อัตรา

# เปิดรับสมัครงาน # รับสมัครงาน # รับสมัครพนักงาน

Scroll to Top