ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครพนักงานพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา รหัส พษ 486 และตำแหน่งพนักงานสถานที่ รหัส พษ 113 สังกัดกองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี จำนวน 2 อัตรา

ข่าวรับสมัครงาน พนักงานพิเศษ

ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1663 สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหารและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จำนวน 1 อัตรา

ข่าวรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์

ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 704 สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหารและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จำนวน 1 อัตรา

ข่าวรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์

ประกาศรับสมัครพนักงานพิเศษ ตำแหน่งครูปฏิบัติการ รหัส พษ 511 สังกัดโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย – เยอรมัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 อัตรา

ข่าวรับสมัครงาน พนักงานพิเศษ

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 356 สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 อัตรา

ข่าวรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์
Scroll to Top