พนักงานพิเศษ

ประกาศรับสมัครพนักงานพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา รหัส พษ 486 และตำแหน่งพนักงานสถานที่ รหัส พษ 113 สังกัดกองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี จำนวน 2 อัตรา

ข่าวรับสมัครงาน พนักงานพิเศษ

ประกาศรับสมัครพนักงานพิเศษ ตำแหน่งครูปฏิบัติการ รหัส พษ 511 สังกัดโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย – เยอรมัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 อัตรา

ข่าวรับสมัครงาน พนักงานพิเศษ

ประกาศรับสมัครพนักงานพิเศษ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย (หญิง) รหัส พษ 677 สังกัดศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ สำนักงานอธิการบดี

# เปิดรับสมัครงาน # รับสมัครงาน # รับสมัครพนักงาน

ข่าวรับสมัครงาน พนักงานพิเศษ
Scroll to Top