ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งวิศวกร รหัส พษ 700 และตำแหน่งนักวิชาการศึกษา รหัส พษ 034

ตำแหน่งวิศวกร รหัส พษ 700

2024-03-01_08-18-45_783966-kmutnb_hrd_file-700

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา รหัส พษ 034

2024-03-01_08-20-02_595195-kmutnb_hrd_file-700-134
Scroll to Top