พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประจำปี 2565 และ ประจำปี 2566 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประจำปี 2565 และ ประจำปี 2566 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565 และประจำปี 2566
ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี เป็นประธานในพิธี
ซึ่งมีกรรมการสภามหาวิทยาลัย ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในชั้นสายสะพายฯในครั้งนี้ รวมจำนวน 30 ราย

Scroll to Top