กำหนดจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
กำหนดจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ชั้นสายสะพาย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ประจำปี 2565 และประจำปี 2566
ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Scroll to Top