ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการกองงานวิทยาเขตปราจีนบุรี สำนักงานอธิการบดี มจพ.

Scroll to Top