ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งช่างเทคนิค รหัส พษ 086 และ ตำแหน่งช่างเทคนิค รหัส พษ 085 สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 2 อัตรา

Scroll to Top