ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 2086 สังกัดอุทยานเทคโนโลยี มจพ. ปฏิบัติงานประจำ ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม (มาบตาพุด) มจพ. วิทยาเขตระยอง

2024-05-09_12-08-59_247958-kmutnb_hrd_file-2086
Scroll to Top