ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รหัส พษ 443 และ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ รหัส พษ 715 จำนวน 2 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

Scroll to Top