ประกาศรับสมัครพนักงานพิเศษ สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี รหัส พษ 164 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รหัส พษ 171 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รหัส พษ 629

# เปิดรับสมัครงาน # รับสมัครงาน # รับสมัครพนักงาน

Scroll to Top