ประกาศรับสมัครพนักงานพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา รหัส พษ 486 และตำแหน่งพนักงานสถานที่ รหัส พษ 113 สังกัดกองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี จำนวน 2 อัตรา

Scroll to Top