ประกาศรับสมัครพนักงานพิเศษ สังกัดกองงาน วิทยาเขตระยอง 3 อัตรา

1. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ รหัส พษ 592
2. ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ รหัส พษ 463
3. ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร รหัส พษ 545

Scroll to Top